NL     FR

Algemene voorwaarden

Meerderjarige groepsverantwoordelijke
Elke groepering dient begeleid door een meerderjarige groepsverantwoordelijke. Deze maakt deel uit van de verblijvende groep.

Aankomst
Bij aankomst van de groep overhandigt de groepsverantwoordelijke de namenlijst, met adres en geboortedatum van de verblijvers, aan de directie .

De verblijvende groep moet verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid.

Huisdieren zijn niet toegelaten in het domein. Geluidsbronnen die storend werken op andere gebruikers en omwonenden zijn verboden. Lees aandachtig het huishoudelijk reglement, niet naleving van de afspraken kan een meerprijs op uw verblijf veroorzaken.

Respecteer de uren opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Alle annuleringen dienen aangetekend te worden verstuurd binnen de 30 dagen na ontvangst van de voorschotfactuur. Bij annulering wordt er een administratieve kost van € 125,00 / verblijf aangerekend. Er zal altijd een minimum van 20 overnachtingen worden aangerekend.

Een voorschot van € 25 per persoon / verblijf of € 300 / weekend wordt als voorschot gerekend bij reservatie. 

De storting van het voorschot gebeurt binnen de 3 weken na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling van het voorschot,  zal de gereserveerde periode opnieuw vrijkomen voor verhuur.

Een verwijlintrest van 1,5 % / maand wordt aangerekend bij laattijdige betaling.
In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd.