NL     FR

Huishoudelijk reglement

Uren van de maaltijden: na afspraak

  • Ontbijt: tussen 8 en 9 uur
  • Middagmaal: tussen 12 en 13 uur
  • Vieruurtje: vrij te nemen
  • Avondmaal: tussen 18 en 19 uur

Behalve het vieruurtje worden alle maaltijden genomen in de cafetaria van het recreatieoord. 's Avonds sluit het recreatieoord in principe om 23 uur.

Afhalen sleutel:
De sleutel zal bij aanvang van het verblijf afgehaald worden aan de receptie van het
Recreatieoord Kluisbos. Voor de afrekening en afgifte van de sleutel bij vertrek, of voor alle bijkomende inlichtingen, zal men zich wenden tot de receptie.

Verblijf:
In de slaapkamerlokalen dient het steeds rustig te zijn. Er geldt een totaal rookverbod in het volledige gebouw. Het gebruik van de matrasbeschermer en het lakenpakket is verplicht. Indien wordt gekozen voor een eigen lakenpakket is het gebruik van slaapzakken niet toegestaan.
(enkel dekbed + kussensloop + matrasovertrek)
De gebruikte lokalen dienen netjes en proper gehouden te worden, regelmatig vegen is dan ook één van de taken die de groepen moeten vervullen. Het verplaatsen van meubilair op de slaapkamers is niet toegelaten. Als goede huisvader zal de groepsverantwoordelijke erop toezien dat alle lichten bij het verlaten van het gebouw, alsook 's nachts, gedoofd zijn.
De vergaderzaal, palende aan de woning, wordt uiterlijk tot 2O uur gebruikt. Tevens zijn er in het restaurant 2 lokalen ter beschikking van ± 50 personen.

Sport en spel:
Voor sport en spel zijn de sporthal en het recreatieoord ter beschikking van de bezoekers. (Huur sporthal op voorhand af te spreken.)
Sport- en spelactiviteiten om en rond de gebouwen worden niet toegestaan.
Vanaf 22 uur worden slechts rustige activiteiten geduld.

Bos 'Vogelsanck':
De natuurlijke fauna en flora van het aanpalende bos zal gerespecteerd worden. Het betreden
van het bos is toegestaan, bij voorkeur in groep en voor educatieve activiteiten. Het bos is geen speelterrein en afval wordt er zeker niet geduld! Voor boswandelingen, oriëntatielopen en spelactiviteiten staat het grote Kluisbos ter beschikking.
Kampvuren zijn niet toegelaten.

T.V. /Telefoon:
TV en video zullen uitsluitend door de bevoegde verantwoordelijken bediend worden.
Vanuit het thuisfront kan men het verblijfcentrum rechtstreeks bereiken via het nr. 055/23.05.84. Schade aan de toestellen door vandalisme of verkeerd gebruik zijn ten laste van de verblijvende groep.

Tarieven en Boekingstermijnen:
Verenigingen erkend als Vlaams Jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugddiensten, jeugdkoren, ...) genieten op het basistarief een korting van € 1.50 / persoon / overnachting.
Bovendien kunnen deze jeugdverenigingen gebruik maken van een voorrangsboekingsrecht d.w.z. vanaf de eerste werkdag van januari kunnen jeugdgroepen 2 jaar vooraf boeken.
Andere groepen kunnen slechts 1 jaar vooraf boeken.

Kitchenette :
Bij het begin en het einde van het verblijf wordt de inventaris van het materieel gecontroleerd en ingevuld door de groepsverantwoordelijke. Elke wijziging zal gemeld worden aan de receptie; schade, breuken of tekorten zullen bij de afrekening van het verblijf aangerekend worden.
Alle recipiënten, detergenten, handdoeken zijn ten laste van de huurder. Toestellen en materieel dienen proper achtergelaten te worden.

Taken einde verblijf:
Alle gebruikte lokalen zullen netjes en proper achtergelaten worden.
Op het einde van het verblijf zal een controleronde plaatsvinden samen met de verantwoordelijke van de groep.
De directie kan bepaalde extra taken opleggen, zoals:
papiertjes oprapen om en rond het gebouw, vegen, ...
De laatste dag dienen de kamers ontruimd te worden tegen 10 uur 's morgens.
De lakens zullen onopgevouwen in de gang gedeponeerd worden.

E.H.B.O. - Lokaal:
Deze zal uitsluitend voor E.H.B.O.- doeleinden worden gebruikt.
Afwijkingen op het huishoudelijk reglement zijn bespreekbaar met de directie.