Bosklas "Sport" (1°, 2° en 3° graad)

Zie basic + 4 X 2h sportbegeleiding door monitor.