NL     FR

Tarieven - Vlaams jeugdwerk

  • Erkende Vlaamse verenigingen (jeugdbewegingen, jeugddiensten, jeugdkoren,...) genieten op het basistarief een korting van €1,50 / persoon / overnachting.
  • Sportverenigingen komen niet in aanmerking voor deze korting!
  • Bovendien kunnen deze jeugdverenigingen gebruik maken van een voorrangsboekingsrecht d.w.z. vanaf de 1ste werkdag van januari kunnen jeugdgroepen 2 jaar vooraf boeken, andere groepen kunnen slechts 1 jaar vooraf boeken.